Schapen header

Voorzieningen in de BV

Bent u directeur groot aandeelhouder en heeft u een oudedags-, lijfrente- stamrecht of pensioenverplichting op uw balans staan?

Wij helpen u! 

Meer weten? 

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. 

 

 

Pensioen eigen beheer (PEB)

Sinds 1 april 2017 is het niet meer toegestaan om pensioen in een eigen BV op te bouwen.

Het kan echter zijn dat u nog een pensioenverplichting op uw balans heeft staan.

Wij kunnen onder meer helpen bij:

  • het afstorten van de pensioenverplichting naar een verzekeraar
  • het maken van de actuariële berekeningen voor de jaarrekening

Interesse?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Oudedagsverplichting (ODV)

Veel DGA's hebben het opgebouwde pensioen in eigen beheer (PEB) omgezet in een oudedagsverplichting (ODV).

Wij kunnen u onder meer helpen bij:

  • het maken van de berekening van de ODV-verplichting ten behoeve van de jaarrekening
  • het (gedeeltelijk) omzetten van de ODV-verplichting in een (bancaire) lijfrente

Interesse?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Stamrecht of lijfrente

Veel DGA's hebben een stamrechtverplichting (Gouden Handruk) of lijfrenteverplichting (eenmanszaak naar BV) op de balans staan.

Wij kunnen onder meer helpen bij:

  • het maken van de actuariële berekening om op de ingangsdatum de hoogte van de stamrecht- of lijfrente uitkering te bepalen
  • het maken van de actuariële berekening van de stamrecht- of lijfrenteverplichting ten behoeve van de jaarrekening
  • het (gedeeltelijk) omzetten van de stamrecht- of lijfrenteverplichting in een (bancaire) lijfrente

Interesse?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.