Schapen header

Inkomen nabestaanden

Wij helpen u als het de financiële zorg van uw nabestaanden betreft!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

 

Onze werkwijze

Om te bepalen of u een advies nodig heeft, is het goed om te weten of wij uw vragen en wensen kunnen beantwoorden.

Hiervoor is het oriëntatiegesprek, dat u voert met een van onze adviseurs.

Dat kan telefonisch of bij ons op kantoor.

Het oriëntatiegesprek is kosteloos en vrijblijvend.

In het oriëntatiegesprek bespreken we:

 • uw wensen en behoeften rondom de financiële gevolgen bij overlijden
 • wat u van ons mag verwachten als wij u adviseren
 • voor welke risico’s u zich wilt verzekeren
 • wat u van een advies via ons kantoor kunt verwachten
 • wat een advies kost en welke stappen we doorlopen

  Wat verwachten wij van u

  Als wij u mogen adviseren dan ontvangen wij graag informatie van u, denk hierbij aan:

  • Een kopie van eventuele lopende overlijdensrisico-verzekeringen. Wij checken voor u of de premie nog marktconform is.
  • Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U krijgt uw UPO elk jaar van de uitvoerder van de pensioenregeling van uw werkgever.

  Als u zelfstandig ondernemer of directeur grootaandeelhouder bent, ontvangen wij ook graag:

  • Uw meest actuele aangifte inkomstenbelasting

  U kunt alle informatie via ons contactformulier beveiligd naar ons opsturen.

  U kunt de informatie uiteraard ook via email of de post naar ons opsturen.

  Advies

  Na ontvangst van de benodigde informatie:

  • berekenen wij het inkomenstekort na overlijden.
  • berekenen wij welk bedrag u moet verzekeren met de bijbehorende premie om uw tekorten aan te vullen.
  • ontvangt u een overzicht dat u inzicht geeft in de huidige en nieuwe financiële situatie, nu en na overlijden.

  Op basis van een uitgebreid marktonderzoek krijgt u advies over de verschillende mogelijkheden om dit tekort aan te vullen en welke oplossing bij u past.

  Onze adviseur toont u hoe de overlijdensrisicoverzekering in elkaar zit en geeft u uitleg over de verzekering, de voordelen, nadelen en risico’s.

  U ontvangt van ons van de beste passende verzekeraar een offerte met aanvraagformulier voor de overlijdensrisicoverzekering.

  Als wij het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend van u retour hebben ontvangen, maken wij de aanvraag voor u in orde en zorgen we ervoor dat de verzekeraar uw aanvraag in behandeling neemt.

  Wij begeleiden u bij het eventuele medische acceptatietraject en controleren of de polis door de verzekeraar is opgemaakt zoals wij met u hebben besproken.

  Onderhoud & Beheer

  Als wij u adviseren nemen wij daarna uw overlijdensrisicoverzekering op in onze portefeuille.

  Uitgangspunt is dat wij u volledig ontzorgen en alle werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud & beheer voor u uit handen nemen.

  Welke werkzaamheden kunt u onder meer van ons verwachten

  • jaarlijks toetsen van het verzekerde kapitaal ten opzichte van uw inkomen
  • jaarlijks toetsen of de premie van uw overlijdensrisicoverzekering nog marktconform is
  • informeren en verwerken wijzigingen als gevolg van wet & regelgeving
  • informeren over wijzigingen in tarief en voorwaarden van de uitvoerder(s)
  • informeren over algemene ontwikkelingen op financieel gebied en inschatten van ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op uw overlijdensrisicoverzekering
  • beantwoorden van al uw vragen betreffende uw overlijdensrisicoverzekering
  • afspraak bij ons op kantoor voor een mondelinge toelichting op de door ons geleverde diensten
  • controle van de output van de uitvoerder(s)
  • doorgeven van wijzigingen uitvoerder(s)
  • bewaken van de voortgang van de verwerking van de wijziging door de uitvoerder(s)
  • controle of de uitvoerder de wijzigingen juist heeft verwerkt
  • controle van de financiële administratie van de uitvoerder(s)
  • schriftelijke en/of telefonische toelichting op de door uitvoerder(s) verwerkte wijzigingen
  • alle communicatie richting de uitvoerder(s) namens u en vice versa

  Fee

  U ontvangt voordat wij starten met onze advies- en bemiddelingswerkzaamheden een opgave met een indicatie van de fee van onze werkzaamheden.

  Als u akkoord bent met onze opgave van de fee, starten wij met onze werkzaamheden.

  Voor de gemiddelde fee van een advies- en bemiddelingstraject verwijzen wij u naar ons dienstverleningsdocument.

  De fee voor het onderhoud & beheer is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen.

  Gemiddeld genomen bedraagt de fee voor het onderhoud & beheer € 10 tot € 30 per maand.

  U kunt het onderhoud & beheer maandelijks stopzetten.

  Interesse?

  Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.