Verschillende onderdelen binnen een pensioenregeling

Een pensioenregeling; uit welke onderdelen bestaat dat eigenlijk?

De regeling wordt vanuit de basis gevormd door het ouderdomspensioen.

Deze wordt uitgekeerd vanaf de pensioendatum en stopt pas bij overlijden. 

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om een aanvulling te regelen op de pensioenregeling zoals een nabestaandenpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden om de pensioenregeling mee uit te breiden.

Heeft u advies nodig ?

Neem dan contact met ons op.