Bedrijfstakpensioenfonds

In veel branches worden er collectief afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers.

Deze afspraken worden vastgelegd in een CAO; een collectieve arbeidsovereenkomst.

Hierin staan ook bepalingen over de pensioenregeling.

Vaak is dit bij een bedrijfstakpensioenfonds.

De deelname hieraan is verplicht voor elke werkgever en werknemer in de branche.

Daarom is het belangrijk om te weten of uw bedrijf onder een CAO valt waardoor je aangesloten moet zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Hiervoor doen wij een onderzoek, de BPF toets.

Meer weten over een BPF toets?

Bekijk dan de video.