Veel gestelde vragen over corona en pensioenen

Veel gestelde vragen over corona en pensioenen

Als ik overlijd door het coronavirus, hoe zit het dan met mijn nabestaanden-pensioen en ANW-pensioen?

Overlijd je als gevolg van het coronavirus en is er een nabestaandenpensioen verzekerd? Dan keert jouw pensioenuitvoerder  een nabestaandenpensioen uit aan je partner en/of kinderen.

Keert mijn pensioenuitvoerder uit als ik naar een gebied ga met een negatief reisadvies en overlijd door het corona- virus?

Het maakt niet uit of je naar een gebied reist met een ‘negatief reisadvies’. Ook maakt het niet uit wat de kleurcode is van het land waar je verblijft. Voor het coronavirus kennen pensioenuitvoerders geen uitzonderingen of uitsluitingen. Kom je te overlijden door het coronavirus en is er een nabestaandenpensioen verzekerd? Dan keert jouw pensioenuitvoerder een nabestaandenpensioen uit aan je partner en/of kinderen.  

Als ik arbeidsongeschikt raak door het coronavirus, hoe zit het dan met mijn pensioen?

Ben je verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en raak je arbeidsongeschikt door het coronavirus? Dan loopt je pensioenopbouw gewoon door.

Mijn werkgever doet een beroep op
het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Om gebruik te maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, dient je werkgever te voldoen aan voorwaarden. Voldoet je werkgever hieraan? Dan blijf je in dienst van je werkgever. Ook al ga je tijdelijk minder of niet werken. Je pensioen blijft doorlopen zoals je gewend bent.

Ik ga bijna met pensioen. Welke mogelijkheden heb ik?

Op je pensioendatum komt een kapitaal beschikbaar. Hiermee koop je een pensioen aan. De hoogte van je pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen, de rente en de levensverwachting. We kunnen ons voorstellen dat je het in deze onzekere tijden moeilijk vindt een keuze te maken. In de voorbereiding op je pensioen heb je keuzes:

 

  • Je kunt je pensioendatum uitstellen. Dit kan zolang je de pensioendatum nog niet hebt bereikt. Je kunt je pensioen uitstellen tot uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd.
     
  • Je hebt de keuze tussen een vast of een variabel pensioen. Met een vast pensioen heb je zekerheid over hoogte van je pensioen. Een variabel pensioen kent deze zekerheid niet en kan ieder jaar hoger, maar ook lager uitvallen.
     

Wil je meer informatie? 

Neem dan contact met ons op. Telefoonnummer 0183 666690 of via het contactformulier.