Uw pensioen: waard om regelmatig bij stil te staan

Uw pensioen: waard om regelmatig bij stil te staan

Vaak denken we dat het kopen van een huis de grootste financiële uitgave is die mensen in hun leven doen. Dat is niet waar. Meestal is met het pensioen een (veel) groter bedrag gemoeid dan met de aanschaf van een huis. Maar in ons dagelijks leven krijgt het onderwerp pensioen niet de aandacht die het verdient.

Inkomen van een groot deel van uw leven

Door betere gezondheidszorg, voeding en leefomgeving stijgt de gemiddelde levensverwachting van mensen in Nederland. We worden dus steeds ouder. En dat betekent dat we een steeds langere periode voor ons inkomen afhankelijk worden van andere inkomsten dan inkomsten uit arbeid.

De basis van het inkomen na pensionering wordt gevormd door een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Hier heeft elke inwoner van Nederland recht op. Vroeger ging deze uitkering in op het moment dat iemand 65 jaar werd. Sinds een paar jaar schuift de ingangsdatum van de AOW mee op grond van de ontwikkeling van de levensverwachting. Daardoor gaat de uitkering in de loop van de jaren op een steeds later moment van iemands leven in. Voor mensen die geboren zijn na 31 december 1957 is de ingangsleeftijd van de AOW op dit moment bijvoorbeeld al 67 jaar.

Inzicht in uw inkomen na pensioen

Veel mensen hebben geen goed beeld van het inkomen waarop zij kunnen rekenen als zij met pensioen gaan. Dat komt vooral doordat veel mensen naast de AOW-uitkering ook recht hebben op een pensioenuitkering die zij hebben opgebouwd bij werkgever(s). Weet u eigenlijk wat uw inkomen wordt als u met pensioen gaat?

Wij vinden het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in al uw geldzaken. Om u daarbij te helpen hebben wij “mijnpensioenmap”.  U vindt hier op een heldere wijze informatie over uw eigen pensioensituatie. U kunt zien hoe financieel gezond u bent en of uw dromen in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. Ook krijgt u tips over hoe u uw financiële toekomst kunt verbeteren.

In het kort wat mijnpensioenmap te bieden heeft voor u:

  • Totaaloverzicht van al uw bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven
  • De waarde van al uw bezittingen in de toekomst
  • Uw financiële doelen vast stellen
  •  Kijken of en hoe u meer uit uw geldt kunt halen
  • Risico’s herkennen en eventueel maatregelen nemen
  • Hulp om de juiste financiële beslissingen te nemen
  • Zelf een financieel plan maken

 Voor meer informatie over mijnpensioenmap klik dan hier.

Grip op later begint nu

U kunt veel keuzes maken als het over uw pensioen gaat. Bijvoorbeeld over de gewenste hoogte van het pensioeninkomen. Of de leeftijd waarop u het pensioen wilt laten ingaan. Maar ook of u de hoogte van de uitkering door de jaren heen: moet dit een gelijk bedrag blijven? Of heeft u liever in de eerste jaren een hogere uitkering dan de jaren daarna?

Ook over de financiële zekerheid voor een eventuele partner, kunt u verschillende keuzes maken.

Zullen we uw pensioensituatie eens samen doornemen?

Komt u er niet helemaal uit? Wij helpen  u graag verder om een goed inzicht te krijgen in uw pensioensituatie. Hoe eerder u over deze informatie beschikt, hoe meer opties u heeft om nu aanpassingen te doen, waardoor u uw wensen voor later mogelijk kunt maken. Denkt u dat dit inzicht voor u en/of uw eventuele partner waardevol is? Neem dan gerust contact op met ons. Wij helpen u graag verder!