Nabestaandenpensioen mogelijk in gevaar door Corona?

Nabestaandenpensioen mogelijk in gevaar door Corona?

 

Het kan u haast niet ontgaan zijn, het coronavirus. Via allerlei kanalen wordt er dagelijks informatie over het coronavirus verspreid en de gevolgen dat het virus met zich mee brengt. Het coronavirus kan ook invloed hebben op uw pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.
 

Als uw partner of ouder overlijdt in een van de vele gebieden die momenteel ‘rood’ of ‘oranje’ kleuren door het coronavirus, zou je wel eens geen recht meer kunnen hebben op partner- of wezenpensioenOok als het overlijden niet met het virus te maken heeft.
 

Het negatieve reisadvies van de Nederlandse overheid naar aanleiding van het coronavirus heeft gevolgen voor werkgevers met reizende werknemers in en naar deze gebieden. 
 

In voorwaarden van een aantal verzekeraars en pensioenuitvoerders staat dat partner en/of kinderen geen recht hebben op een partner- of wezenpensioen indien iemand overlijdt op het moment dat men reist in een gebied dat door de Nederlandse overheid als rood of oranje is aangeduid. Voorbeelden van pensioenuitvoerders zijn onder meer Nationale-Nederlandse, Aegon, Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds en ABN Amro.
 

De kans dat een werknemer in een oranje of rood risicogebied verblijft neemt nog steeds toe. Als een werknemer overlijdt of ziek wordt in een risicogebied kan de financiële impact voor werkgevers en werknemers fors zijn. En de oorzaak hoeft niet eens het gevolg te zijn van het coronavirus.

Ook als de kleurcode veranderd tijdens het reizen is dit van toepassing. Dit geldt ook als een werknemer arbeidsongeschikt raakt door ziekte. Het is van groot belang dat je als werkgever en werknemers de uitvoeringsovereenkomst goed doorneemt en eventueel contact opneemt met je adviseur en de pensioenuitvoerder.

Het Verbond van Verzekeraars, geeft in een reactie aan dat het onwaarschijnlijk is dat verzekeraars daadwerkelijk gebruik gaan maken van de clausule waardoor ze in de ’rode’ gebieden technisch gezien niet hoeven uit te keren. „Die clausule is echt bedoeld voor oorlogsgebieden, dat is hier niet van toepassing.”