Het Pensioenakkoord

Het Pensioenakkoord

Het Pensioenakkoord: wat moet ik weten?

Het pensioenakkoord is een veelbesproken onderwerp van de laatste tijd. Het kabinet, de vakbonden en de werkgevers zijn in juni dit jaar tot een overeenstemming gekomen waardoor het enkel nog afwachten is voordat de gemaakte afspraken worden doorgevoerd in een nieuwe pensioenwet. Wat gaat er precies veranderen? En wat zijn de gevolgen voor u? Wij informeren u graag over de huidige stand van zaken.

Huidige situatie

Allereerst is het van belang om een beschrijving te geven over de huidige situatie rondom pensioenen. De meeste pensioenfondsen, zoals ABP en Zorg en Welzijn (PFZW), doen aan werknemers een toezegging over de hoogte van het pensioen dat zij gaan ontvangen na de pensionering. Het is daarom van belang dat de pensioenfondsen over genoeg vermogen beschikken om deze (toekomstige) pensioenen uit te keren.

Het probleem is dat een aantal pensioenfondsen over te weinig dekkingsgraad beschikt waardoor het risico bestaat dat er niet voldoende vermogen is om de toekomstige pensioenen uit te keren. Dit heeft te maken met een aantal factoren: zo is de arbeidsmarkt veranderd, is de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders omhoog gegaan, is er sprake van tegenvallende beursresultaten en een lage rekenrente.

Gevolg? Er dreigt een pensioenkorting. Dit houdt in dat de huidige gepensioneerden gekort gaan worden op hun pensioen en dat de werkenden gekort gaan worden op hun pensioen in de toekomst. Iets wat alle partijen uiteraard willen voorkomen.

Om te voorkomen dat dit gaat gebeuren is het van belang dat er veranderingen plaatsvinden zodat de pensioenwereld zo wordt ingericht dat het ideaal is voor zowel de pensioenfondsen als de werknemers én de gepensioneerden.

Met welke veranderingen moet ik rekening houden?

Het akkoord is er, enkel de wet ontbreekt nog. Geleidelijk zullen de afspraken doorgevoerd worden. Minister Koolmees heeft hiervoor een planning gemaakt. Onder meer de volgende afspraken zijn in het akkoord opgenomen:

De AOW leeftijd gaat minder snel stijgen

Om tegemoet te komen aan de eisen van de vakbonden stijgt de AOW-leeftijd minder snel dan eerst de bedoeling was. Eerst zou de AOW leeftijd in 2021 stijgen naar 67 jaar; dit zal nu pas in 2024 uitkomen op 67 jaar.

Mogelijkheid tot vervroegd pensioen voor werknemers met zware beroepen

Sommige beroepen zijn zo zwaar dat het moeilijk is om het beroep volledig te blijven uitoefenen tot de vastgestelde pensioenleeftijd. Daarom wil het kabinet meer budget vrijmaken zodat er mogelijkheden zijn dat deze werknemers eerder met pensioen kunnen.

ZZP’ers worden verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten

Door het verplichtstellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen worden de kosten voor de samenleving verlaagd.

Flexibeler en persoonlijker pensioenstelsel

In het pensioenakkoord is opgenomen dat iedereen een eigen persoonlijk pensioenvermogen gaat opbouwen.

Daarnaast is opgenomen dat de pensioenuitkering mee gaat bewegen met de schommelingen in de Nederlandse economie; bij economische stijgingen zal de pensioenuitkering ook mee stijgen en vice versa. Ook is de wens dat mogelijk wordt om op pensioendatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioen in een keer op te nemen en bijvoorbeeld te gebruiken voor een aflossing van de hypotheek.

Een speciale werkgroep is gevraagd het pensioenakkoord verder uit te werken en om te zetten in concrete plannen. Wij houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp zijn.

Wilt u informatie en advies over uw eigen specifieke situatie dan kunt u bij Sevenhuysen Pensioen Consultancy terecht. Neem een kijkje op de website of neem contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder met uw vragen!