Het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel

04/06/2021

Na jarenlange discussies is er een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. Met dit bericht delen we de (laatste) ontwikkelingen over het nieuwe pensioenstelsel.

Wat blijft er hetzelfde?

Het voordeel is dat veel pensioenregelingen van onze klanten al voor een groot deel aansluiten op het nieuwe pensioenstelsel. De zogenaamde (beschikbare) premieregeling wordt de norm. Deze regelingen blijven dus grotendeels ongewijzigd.

 • Alle pensioenregelingen in Nederland worden premieregelingen.
  Het gros van onze klanten heeft al een (beschikbare) premieregeling. Voor de werkgevers van wie de pensioenregeling (verplicht) via een pensioenfonds (ABP, PFZW, Metaal, Bouw etc) loopt, zal er wel veel veranderen.
   
 • Het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum wordt geheel op risicobasis verzekerd. Daarbij geldt het laatste salaris vóór het overlijden als basis voor de hoogte van dit pensioen. Bij het gros van onze klanten is het nabestaandenpensioen al op risico basis verzekerd en afhankelijk van het laatste salaris. Ook hier geldt weer dat voor de werkgevers van wie de pensioenregeling (verplicht) via een pensioenfonds (ABP, PFZW, Metaal, Bouw etc) loopt, er veel zal veranderen.
   
 • Er wordt meer ingezet op een variabele uitkering bij pensionering.
  In de pensioenregelingen van onze klanten (en ook die van de pensioenfondsen) is de keuze voor een variabele uitkering al opgenomen.
   

Wat zijn de grootste veranderingen?

Er ontstaat voor werknemers en werkgevers meer keuzevrijheid, gemak en flexibiliteit. Voor ons een belangrijke ontwikkeling, omdat wij hier als adviseur groot voorstander van zijn.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 • In plaats van dat de hoogte van de premie afhankelijk is van de leeftijd, geldt in het nieuwe stelsel een premiepercentage dat voor alle werknemers gelijk is. Een zogenaamde “vlakke premie”. Voor bestaande werknemers is het mogelijk de “stijgende premie” te houden.
   
 • De hoogte van het partnerpensioen wordt eenvoudiger. Op dit moment wordt het partnerpensioen vastgesteld op dienstjaren (werkzame jaren bij de werkgever) en wordt er rekening gehouden met AOW-inbouw. Het voorstel is nu om het partnerpensioen vast te stellen op het laatste salaris (met een maximum van 50% van het laatste salaris).
   
 • In de nieuwe opzet is het mogelijk dat deelnemers aan het begin van de pensioenuitkering 10% van het opgebouwde vermogen in één keer opnemen.

Wat is een vlakke premie? 

Het nieuwe pensioenstelsel gaat voor iedereen uit van een vlakke premie. Dat wil zeggen dat er voor iedere werknemer een gelijk percentage aan pensioenpremie wordt ingelegd. De voorgestelde maximale vlakke premie bedraagt 30% van de pensioengrondslag. Dit maakt pensioen voor werkgevers en werknemers een stuk simpeler om te begrijpen. Mits je niet aan een CAO gebonden bent, ben je als werkgever vrij om te kiezen tussen een vlakke premie van 1% tot 30% van de pensioengrondslag.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Begin juli 2020 kwam er een akkoord tussen alle partijen. Daarin werd aangegeven dat het nieuwe pensioenstelsel ingaat per 1 januari 2022.

In mei 2021 werd bekend gemaakt dat de ingang van het nieuwe pensioenstelsel een jaar is uitgesteld naar 1 januari 2023.

Om de oude regelingen aan te passen aan de nieuwe situatie, hebben werkgevers de tijd tot 1 januari 2027 (dit was 1 januari 2026). Wij gaan er vanuit dat de meeste regelingen dan allang zijn vernieuwd en aansluiten op de wensen van onze klanten.

Moet ik als werkgever in actie komen? 

Nee, je hoeft nu nog niet in actie te komen. De komende periode worden de details van het nieuwe pensioenstelsel verder uitgewerkt.

Wij houden je uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord en wat dit betekent voor jullie pensioenregeling.

Heb je nu al een vraag over het nieuwe pensioenstelsel?

Neem dan contact op met ons op. Wij leggen graag de gevolgen uit van het nieuwe pensioenstelsel, zowel voor jou als werkgever als voor de werknemers. We brengen ook meteen in kaart welke keuzes je hebt als werkgever.

Neem contact met ons op door te mailen naar info@sevenhuysen.eu of bel met uw contactpersoon 0183-666690. We helpen je graag.