Deskundig en persoonlijk advies?

Bel ons: 0183 666690 of stuur een mail

Informatie - Over SPC

Wij zijn adviseurs op het gebied van pensioenen.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de aanbieders waarbij u de aan ons pensioenadvies gerelateerde financiële producten onderbrengt.

Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt.

Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s eventueel verzekerd moeten worden.

Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM heeft ons kantoor, onder nummer 12015293, een vergunning verleend om te adviseren en te bemiddelen in levensverzekeringen.

Wij stellen hoge eisen aan onze deskundigheid. Medewerkers van ons kantoor beschikken over diverse opleidingen op het gebied van pensioenadvisering.

Onze deskundigheid houden wij actueel door permanente educatie. Wij zijn hierdoor in staat u op een kwalitatief hoog niveau te adviseren.

Indien u wenst dat wij voor u bemiddelen wijzen wij u erop dat wij een ongebonden selectieve bemiddelaar zijn. Dat wil zeggen dat wij met geen enkele aanbieder productieafspraken hebben, maar toch niet met alle aanbieders zaken doen.

Periodiek beoordelen wij de producten van aanbieders in verhouding tot de prijs en de kwaliteit van het product en de dienstverlening. Op basis van deze beoordeling maken wij een selectie van de aanbieders welke wij in onze adviezen betrekken. Op verzoek verstrekken wij u graag een overzicht van de aanbieders welke wij momenteel in onze adviezen betrekken.

Geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.