Deskundig en persoonlijk advies?

Bel ons: 0183 666690 of stuur een mail

Zelfstandig Ondernemer

De zelfstandig ondernemer is qua pensioenopbouw fiscaal en juridisch gezien de minst “bedeelde” qua mogelijkheden van pensioenopbouw.

Voor zover de zelfstandige ondernemer niet onder een verplichte beroepspensioenregeling valt zal de zelfstandige ondernemer zelf voor zijn pensioen moeten zorgen. Anders is de zelfstandige ondernemer volledig aangewezen op de basisvoorzieningen van de overheid en daalt zijn/haar inkomen tot het sociaal minimum.

Grofweg bestaat het inkomen van de zelfstandig ondernemer uit de volgende bronnen: 

-       AOW

-       Pensioen opgebouwd uit eerdere loondienstverbanden

-       Getroffen lijfrentevoorzieningen

-       Fiscale oudedagsreserve

-       Waarde onderneming (stakingswinst)

 

Welke diensten kan SPC oa aanbieden voor of tbv de zelfstandige ondernemer? 

-       berekenen van de jaarruimte en inhaalruimte;

-       het overlijdensrisico inzichtelijk maken en hiervoor oplossingen aandragen.

-       Advisering inzake expiraties van lijfrenten en pensioenen

-       Pensioenaankoop voor stakende ondernemers

-       Advisering omzetting stakingswinst en OudedagsReserve (OR)

-       Begeleiding van de startende ondernemer bij de keuze van pensioen en lijfrenteproducten
        tijdens de aanvangsfase.

-       Begeleiding van de ondernemer tijdens de opbouwfase van het pensioen.

-       Begeleiding van de stakende ondernemer bij de uiteindelijke aankoop van het opgebouwde
        pensioen.