Deskundig en persoonlijk advies?

Bel ons: 0183 666690 of stuur een mail

DGA  - Vragenlijst pensioen DGA

Hoe ziet de organisatiestructuur van de betrokken vennootschappen er uit?

 

 

Zijn er meerdere dga’s betrokken bij deze vennootschappen?

 

 

Hoe is het aandeelhouder- en/of de zeggenschap verdeeld bij meerdere aandeelhouders?

 

 

Is het bij meerdere, leeftijdsverschillende aandeelhouders van de toezeggende vennootschap bekend dat de kosten van de pensioenregelingen ongelijk zijn?

 

 

Wat staat bij het bij het initiëren van de pensioenregeling centraal, belastingtechnische motieven of het veilig stellen van een kwalitatief pensioen?

 

 

Zijn er op pensioendatum alternatieve of aanvullende inkomstenbronnen voor de ondernemer die toereikend zijn om “het leven” te kunnen financieren?

 

 

Wilt u het risico van de pensioenopbouw op enige manier verbinden aan het risico van de onderneming?

 

 

Bent u als persoon geschikt om uw  pensioenoplossing in een complexe “onzekere” eigen beheerconstructie vorm te geven?

 

 

Heeft u de discipline om jaarlijks uw pensioendotatie ook daadwerkelijk te “parkeren” op een  pensioen(beleggers)rekening?

 

 

Bent u ervan op de hoogte dat op de maximale fiscale claim voor afzien van pensioen gelijk is aan 72% van de waarde economisch verkeer (WEV) van de totale pensioenaanspraak?

 

 

Mits toegezegd vallen onder afzien van pensioen ook, het afzien van:
- indexatie, nabestaandenpensioen, voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidspensioen, bent u hiervan op de hoogte?

 

 

Zijn er binnen de onderneming te verwachten waardeontwikkelende elementen die bij verkoop de stand van de pensioenverplichting kunnen financieren?

 

 

Indien het toegezegde partnerpensioen niet verzekerd wordt, kan de vennootschap de verplichting dan nakomen?

 

 

Bestaat er een reëel faillissementsrisico voor de werkmaatschappij?

Is de holding aansprakelijk voor de schulden van de werkmaatschappij?

 

 

Zijn er door de holding leningen verstrekt aan de werkmaatschappij?

 

 

Is de onderneming, zijn de stille reserves, geschikt om onderdeel uit te maken van de vermogensstrategie?

 

 

Is de onzekerheid van de waarde onderneming op pensioendatum gewenst binnen de vermogensstrategie?

 

 

Is de onzekerheid van het verkoopmoment van de onderneming gewenst binnen de vermogensstrategie?

 

 

Vindt u het belangrijk dat bij de vermogensstrategie reeds bij aanvang rekening wordt gehouden met toekomstige salarisindexaties?

 

 

Vindt u het belangrijk dat er  een duidelijke vermogens- c.q. beleggingsstrategie voor het bereiken van het doelvermogen aanwezig is?

 

 

Welke rol dient te vormen pensioenreserve te spelen bij eventuele financieringen?

 

 

Hoe actief wenst u het verloop van de vermogensvorming te monitoren?

 

 

 

Wanneer kunt u het beste voor een verzekerde pensioenoplossing kiezen?

Als u een kwalitatief en zeker pensioen belangrijk vindt en uw vennootschap kenmerkt zich als een “lage winst/omzet” of “kapitaalsarme” onderneming met geringe tot geen waarde ontwikkelende elementen.

Wanneer kunt u het beste voor een eigen beheer in combinatie met een verzekerde pensioenoplossing kiezen?

Als u voor wat betreft uw pensioeninkomen voor later afhankelijk bent van inkomsten uit uw pensioenregeling en de verkoopopbrengst van de onderneming.

Wanneer kunt u het beste voor een eigen beheer pensioenoplossing kiezen?

Het ligt in de lijn der verwachting dat uw vennootschap zich tot een kapitaalintensieve onderneming ontwikkelt, waarbij op pensioendatum of bij tussentijds beëindiging van het dienstverband voldoende liquide middelen aanwezig zijn om aan de pensioenverplichting te voldoen.