Deskundig en persoonlijk advies?

Bel ons: 0183 666690 of stuur een mail

Sevenhuysen Pensioen Consultancy: Specialist in pensioenen!

banner.jpgSevenhuysen Pensioen Consultancy (SPC) is een onafhankelijk, deskundig specialistisch pensioenadviesbureau. SPC geeft adviezen op het gebied van pensioenen, lijfrenten en andere inkomensgerelateerde voorzieningen. Opdrachtgevers zijn assurantietussenpersonen, accountants en advocaten maar ook bedrijven en zelfstandig ondernemers rechtstreeks. Ook verzekeringsmaatschappijen, bedrijfspensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen kunnen een beroep doen op de expertise van SPC. SPC hanteert een heldere en transparante werkwijze, hetgeen terug te vinden is in onderstaande punten:

  • SPC zal alvorens tot uitvoer van een opdracht over te gaan een gezamenlijke inventarisatie opstellen van de door de opdrachtgever gewenste dienst.
  • Deze inventarisatie maakt onderdeel uit van de (eerste) kennismaking en het intakegesprek waaraan geen kosten zijn verbonden.
  • Indien besloten wordt tot formulering en verstrekking van een opdracht, zullen de hiervoor gemaakte afspraken worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend.
  • Door ondertekening van deze opdrachtbevestiging verplicht de opdrachtgever zich tot verstrekken van alle voor deze opdracht benodigde informatie en machtigingen.
  • SPC verplicht zich tot het uitvoeren van de opdracht met inachtneming van alle hierover gemaakte schriftelijke afspraken.
  • SPC is als pensioenadviesbureau zonder directe intermediairfunctie volledig onafhankelijk en objectief.
  • SPC opereert op basis van een vooraf afgesproken (uur)tarief.